Lviv

80383, Lviv region, village Malekhiv, Galytska Str., 1-B