Dnipro

49127, Ukraine, Dnepro, Avtoparkovaya Str., 7.